sgddt@phattrienviet.edu.vn
Trần Văn Mạnh - Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
Xin hỏi Nhà trường, theo như thông báo từ phía con tôi, thì tháng 12 này phải nộp một khoản chi phí bồi dưỡng giáo viên theo nội quy hàng năm từ nhà trường. Khoản chi phí này là như thế nào?
Đỗ Sơn Huỳnh - 32/66/49 Thúy Lĩnh
Nguyễn Thanh Hải - Biên Hòa - Đồng Nai
Bùi Văn Cao - Long Khánh - Đồng Nai

LIÊN KẾT WEBSITE

WEBSITE THÀNH VIÊN

LIÊN KẾT QUẢNG CÁO