sgddt@phattrienviet.edu.vn
Phòng GD&ĐT Lục Yên
Chương trình tham gia hội diễn văn nghệ ngành giáo dục tỉnh Yên Bái lần thứ IV, năm 2016 của đoàn văn hóa nghệ thuật Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Lục Yên. Video được thực hiện chiều ngày 11/4/2016. Đây cũng là đơn vị đạt giải nhất của Hội thi. Kênh dạy học trực tuyến và đăng tải các thông tin của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái.

LIÊN KẾT WEBSITE

WEBSITE THÀNH VIÊN

LIÊN KẾT QUẢNG CÁO